Historie

Sbor Ostrava – Město, má stejně jako většina ostravských sborů kořeny ve sboře Ostrava – který se scházel v budově na Husově náměstí – pod názvem Třanovský sál, patřící České církvi evangelické.

Postupně se členové Třanovského sálu rozčleňovali a vznikali sbory v Mar. Horách, v Zábřehu a ve Svinově.

Stále hojný počet členů zůstávalo v podnájmu budovy Třanovského sálu.

V té době pracovali na sboře bratři Hurta, Šlosárek, Raszka, Krynský Vl., Šimek st., Švihálek.

Začátkem 90 let skončil pobyt v Třanovském sále, členové chtěli nadále zůstat pospolu a nedělit se mezi ostatní ostravské sbory.

Proto se našel nový podnájem v budově Československé církve husitské v části Moravská Ostrava na ulici Sokolské č. 92

Církev husitská měla svou „modlitebnu“ v podpřízemí. Místnost byla prostorná dokonce i s malým balkonem pro varhany.

Tam jsme pobyli jen krátký čas. Neboť přišel rok 1997 a velké červencové povodně. Řeka Ostravice se vylila a zaplnila sklepové prostory i prostory církve     husitské, kde jsme se scházeli.

Na pár měsíců jsme dostali možnost se scházet v Ostravě -Kunčičkách v modlitebně církve Křesťanské společenství na Bořivojově ulici.

Tuto velkou modlitebnu jsme brzy opustili a vrátili jsme se zpět k Třanovskému sálu. Přesněji do místnosti Církve evangelické augsburského vyznání. Kde jsme v podnájmu zůstali do roku 2003.

V této budově nám sloužil br. Švihálek Ludvík, Loder Jaromír a br. Fürst Jan

Členové tzv. Třanovského sálu jak nás někteří nazývali jsme chtěli svou církevní budovu a nebýt stále v podnájmu. Soudně jsme bojovali o vráceni budovy na ulici Matiční.

Tato rozepře trvale přes 10 let. Nakonec začátkem nového tisíciletí se díky Boží pomoci přišlo k dohodě s Magistrátem města Ostravy, že nám místo budovy na Matiční, která je v žádané lokalitě dají budovu někde jinde.

Nakonec dohoda došla v platnost a obdrželi jsme budovu na Trocnovské ulici č.20 v Ostravě – Přívoze.

Začátkem roku 2002 se začalo na rekonstrukci přízemního prostoru, který dříve sloužil jako školka.

Dne 4. 4. 2003 jsme oficiálně modlitebnu otevřeli za přítomnosti Br. Dýmáčka Jana za sdružení a našeho kazatele br. Fürsta Jana.